Code 95

OPLEIDINGEN ADR TELLEN OOK MEE VOOR CODE 95

OPLEIDINGEN ADR TELLEN OOK MEE VOOR CODE 95!

Goed nieuws voor de chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en daarvoor de nodige opleidingen ADR moeten volgen.
Sinds 22/8/2020 tellen die opleidingen ADR ook mee voor de opleidingen code 95. De uren opleiding ADR kunnen vanaf die datum in rekening worden gebracht voor 7 of maximaal 14 kredietpunten.
We zetten alles hieronder even voor jou op een rijtje.

CODE 95 ALGEMEEN

Om de basiskwalificatie vakbekwaamheid bovenop het rijbewijs C te behalen, de zogenaamde code 95, moeten chauffeurs sinds 9/9/2009 een examen afleggen.
Om deze basiskwalificatie te behouden, moeten ze om de vijf jaar 35 uur nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum zoals Transport Academy.
Bijkomende voorwaarden zijn: minstens 1 module uit ieder thema volgen (er zijn er drie) en minstens 1 module met 3 uur achter het stuur (zoals de opleiding Eco-driving).
Bovendien moeten er 5 verschillende modules gevolgd worden. Voor specifieke activiteiten gelden er vrijstellingen voor de vakbekwaamheid.

ADR

Bestuurders die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten over een ADR-certificaat beschikken. Zij kunnen dit behalen door het volgen van een basisopleiding en door te slagen in een examen.
Ook zij zijn verplicht om per periode van 5 jaar bijscholingen te volgen om hun kennis actueel te houden. Aansluitend op die bijscholingen dienen zij opnieuw een examen af te leggen.
Vrachtwagenchauffeurs die ADR goederen vervoeren, dienden de voorbije jaren dus zowel te voldoen aan de ADR reglementering, als aan de nascholingsplicht voor de code 95.

 

WIJZIGING SINDS 22/8/2020: OPLEIDINGEN ADR TELLEN MEE VOOR CODE 95

Vanaf 22 augustus 2020 tellen de opleidingen ADR mee voor code 95, voor maximaal 14 kredietpunten. Deze kredietpunten zullen geregistreerd worden binnen thema 2

Bij Transport Academy telt elke ADR opleiding in open aanbod mee voor 14 kredietpunten. Door de bijscholing colli te organiseren op 2,5 dagen telt deze ook mee voor 14 punten. Dat is mooi meegenomen.

Bekijk hier de geplande ADR opleidingen:

 

Datum: 
woensdag, 16 december, 2020
Foto: 

Gepubliceerd op 16/12/2020 in categorie Code 95, Wijziging in wetgeving

Bijkomende voorwaarden nascholing vakbekwaamheid

Wenst u nascholingen te volgen in het kader van een vernieuwing van de vakbekwaamheid code95 ?
Hou dan zeker rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Op het rijbewijs dient een code 95 aanwezig te zijn (= bewijs basiskwalificatie)
 • De gevolgde nascholingen dienen minstens 1 module bevatten over elk van de drie volgende thema’s:
  • Thema 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
  • Thema 2: Toepassen van de voorschriften
  • Thema 3: Gezondheid, verkeers-en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek
 • Er moet minstens 1 praktijkgerichte nascholing gevolgd te worden mét minstens 3 uur achter het stuur v/h voertuig (= eco-driving of defensief rijden).
  Opgelet : het rijbewijs van de deelnemer moet nog geldig zijn (Medische keuring)!
 • Het is niet toegelaten twee keer dezelfde module te volgen binnen 1 cyclus van 5 jaar.
 • ADR opleidingen tellen mee binnen thema 2 voor maximaal 14 kredietpunten.

Nieuwscategorie:

Datum: 
woensdag, 23 september, 2020
Foto: 

Gepubliceerd op 23/09/2020 in categorie Code 95

Combineer de strafste subsidies

Vlaams Opleidings Verlof

Sinds 1 september 2019 werd het stelsel van Betaald Educatief Verlof in het Vlaams gewest vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Werknemers uit de privésector mogen afwezig zijn op het werk voor het volgen van een opleiding terwijl hun loon doorbetaald wordt.  De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Voorwaarden:
De volledige opleiding van 35u moet binnen een periode van maximum 12 maanden afgewerkt zijn.  Deze periode start bij de eerste les.

De werknemer:

 • dient een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding te volgen (code95 is voor een chauffeur een geldig pakket opleidingen)
 • dient ingeschreven te zijn in 5 opleidingen van 7u code 95.  ( totaal van 35u)
 • dient tewerkgesteld te zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 • moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn.  Werkt hij minder dan 4/5de dan kan hij het VOV enkel opnemen wanneer de opleiding tijdens de werkuren wordt gevolgd.
  Een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 125 uren VOV.
 • licht zijn werkgever tijdig in

De werkgever:

 • dient melding te maken bij Transport Academy dat hij wenst gebruik te maken van VOV
 • moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives;
 • moet de aanvraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding indienen;
 • zal een forfaitair bedrag van 21,30 euro / uur terugbetaald krijgen.
 • de totale tussenkomst voor het lespakket van 35u bedraagt €809,4 ((7.6u*5)*€21,3)

 

Raadpleeg hier het stappenplan hier hoe u de subsidieaanvraag via het WSE-loket kan indienen

 

Wist u dat u het toegelaten is om de subsidie KMO-portefeuille te combineren met VOV?
Op deze manier is het mogelijk dat de tussenkomst groter is dan de totale opledingskost.

 

Voorbeeld 1: U volgt een weekprogramma van €570 + een praktijkopleiding van €465 = €1035 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan €310,5 + tussenkomst VOV aan €809,4 = totale tussenkomst aan €1119,9

Voorbeeld 2: U volgt 4 aparte theorieopleidingen van €165 + een praktijkopleiding van €465 = €1125 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan €337,5 + tussenkomst VOV aan €809,4 = totale tussenkomst aan €1146,9

Nieuwscategorie:

Datum: 
dinsdag, 22 september, 2020
Foto: 

Gepubliceerd op 22/09/2020 in categorie Code 95

Opleidingscheques erkenning bekomen

Heb je een job en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Vergeet dan zeker je opleidingscheques niet aan te vragen!

Let op:  om aanspraak te maken op opleidingscheques moet de volledige 35 uur (5 nascholingen van 7 uur) in hetzelfde schooljaar bij Transport Academy gevolgd worden.  Een schooljaar begint op 01/09 en eindigt op 31/08.

Wanneer heb ik recht op opleidingscheques?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan vijf voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent níet hooggeschoold. Ben je hooggeschoold, dan heb je enkel recht op opleidingscheques als je een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 • Je volgt een erkende opleiding bij Transport Academy.

Belangrijk om te weten:

·         Je bent hooggeschoold als je in het bezit bent van een:

o    diploma bachelor of hoger onderwijs,

o    diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie,

o    diploma van een lerarenopleiding of

o    getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.

·         Heb je géén diploma secundair of hoger onderwijs?

o    Dan betaalt de overheid méér dan de helft van je kosten als je een welbepaalde opleiding volgt.

o    Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt en wat je hiervoor moet regelen? Bekijk onze info: ik heb geen diploma secundair onderwijs of ik heb geen diploma hoger onderwijs.

Wanneer heb ik geen recht op opleidingscheques?

·         Als je hooggeschoold bent.

o    Ben je hooggeschoold, dan heb je enkel recht op opleidingscheques als je een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.

o    Je bent hooggeschoold als je in het bezit bent van een:

§  diploma bachelor of hoger onderwijs,

§  diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie,

§  diploma van een lerarenopleiding of

§  getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.

·         Als je zelfstandig bent.

·         Als je met een studentenovereenkomst werkt en jonger bent dan 25.

·         Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25.

·         Als je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren.

·         Als je werkgever de opleiding betaalt. Gebruik je in dit geval toch opleidingscheques, dan kunnen er sancties volgen.

Voor welke opleidingen kan ik opleidingscheques gebruiken?

·         Volg je een gewone opleiding? Dan kan je voor de opleiding opleidingscheques gebruiken als ze:

o    georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker zoals Transport Academy, en

o    erkend wordt in het kader van betaald educatief verlof. 

·         Volg je een opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding? Dan kan je voor de opleiding opleidingscheques gebruiken als:

o    ze deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt,

o    ze georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker zoals Transport Academy, en

o    je samen met je loopbaanbegeleider een attest invult dat je aan de opleidingsverstrekker bezorgt.

Hoeveel opleidingscheques bestel ik?

·         Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro.

·         Je kan je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques.

·         Een voorbeeld. Wil je een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro cheques. Bijvoorbeeld 4 van 25 euro en 2 van 10 euro. Je betaalt voor deze cheques zelf maar 60 euro. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

·         Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro.

Hoe bestel ik opleidingscheques?

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:

·         Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag opleidingscheques'.

·         Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Wanneer bestel ik best opleidingscheques?

·         Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.

·         De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

·         Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.

Wat gebeurt er nadat ik mijn opleidingscheques besteld heb?

·         Edenred -de firma die de betaling en ontvangst regelt- brengt je via mail of per post op de hoogte of je recht hebt op de opleidingscheques of niet. Heb je er recht op, dan krijg je een overschrijvingsformulier en kan je het geld storten.

·         Binnen de 14 dagen na je betaling, ontvang je de opleidingscheques van Edenred. Heb je na een maand nog geen cheques gekregen? Vul dit formulier in en stuur het naar Edenred - Hermann Debrouxlaan 54 - 1160 Brussel.

·         Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan aan je opleidingsinstelling. Maakt je opleiding deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan, bezorg hen dan ook dit ingevulde attest als bewijs.

In welke gevallen kan ik het bedrag dat ik betaalde voor mijn opleidingscheques terug krijgen?

In bepaalde gevallen kan Edenred het bedrag dat je betaalde voor je opleidingscheques terugstorten op je rekening. Namelijk:

·         als de opleiding geannuleerd is of er teveel kandidaten waren.

·         als je de opleiding niet kon volgen door ziekte, ongeval of een overlijden in de familie, of

·         bij andere gevallen van overmacht.

 

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over opleidingscheques?

Mail naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 

 

Nieuwscategorie:

Datum: 
dinsdag, 18 oktober, 2016
Foto: 

Gepubliceerd op 18/10/2016 in categorie Code 95

winteropleidingen binnenkort weer van start

Vanaf 1 december kan u als bouwbedrijf opnieuw bij Transport academy uw opleiding nascholing vakbekwaamheid laten doorgaan onder het systeem van Winteropleiding.
Zowel onze in company opleidingen als onze open kalender opleidingen komen hiervoor in aanmerking.

De bouwsector kent een sectorspecifiek opleidingssysteem voor arbeiders in de winterperiode, met name de winteropleidingen. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen. Transport Academy werkt in het kader van de winteropleiding hiervoor samen met Bouwunie. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan kan u gebruik maken van de winteropleidingen:

 • De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen uw bedrijfsopleidingsplan (BOP).
 • U, als bouwbedrijf, dient de arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA.
 • De winterperiode start op 1 december en loopt tot 31 maart.
 • Uw arbeider kan tot 160u opleiding volgen.

Voordeel voor u als werkgever?

 • U betaalt geen loon.
 • FVB-Construciv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost:
 • €5 voor een theoretische opleiding
 • €10 voor een praktische opleiding.

Voordeel voor uw bouwvakarbeider?

Bovenop zijn werkloosheidspremie van de RVA, ontvangt hij een premie van €40 én een aanvullende vergoeding bouw van het fvb Constructiv. Voor meer vragen of dit stelsel kan u steeds terecht bij FVB-Constructiv.

Welke opleidingen kan ik volgen?

Alle opleidingen in het aanbod van Transport Academy zijn erkend in het kader van winteropleiding bij bouwunie.
Om hiervan gebruik te maken kan u contact opnemen met Transport Academy met de vraag om de (winter)opleiding aan te melden bij bouwunie.

Zowel leden als niet-leden van Bouwunie kunnen gebruik maken van de opleidingsdienstverlening. Bij niet-leden gaat het over bedrijven die daarvoor voorafgaandelijk de toestemming krijgen van Bouwunie 
De facturatie van de opleidingskost gebeurt steeds vanuit Transport Academy.

Let wel, om alles in goede banen te leiden wordt er een administratiekost aangerekend door bouwunie. Deze zal bovenop uw opleidingsfactuur aangerekend worden.

 • Voor leden: 40 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 160 euro) – excl. btw
 • Voor niet-leden: 60 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 240 euro) – excl. btw

Voor meer informatie over het inplannen van een (winter)opleiding kan u steeds terecht bij uw regionale coördinator van Bouwunie:

 • Bouwunie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussel: Hildegard Moreels via 09/235.49.51 of mail
 • Bouwunie Limburg: Davy Maesen via 011/26.30.10 of mail

Voor winteropleiding is een vast stappenplan uitgetekend:

1) De werkgever plant de opleiding
De werkgever plant de opleiding in overleg met de transport Academy.

2) De werkgever geeft de geplande afspraak door aan FVB-Constructiv
De werkgever bezorgt fvb Constructiv de concrete inschrijving: wie/wat/waar/wanneer/rekeningnummer arbeider. De werkgever ontvangt na de opleiding, op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst, een tussenkomst in de opleidingskost van €5/u/arbeider (theorie) of €10/u/arbeider (praktijk). Dit is cumuleerbaar met het gebruik van de KMO-portefeuille.

3) De werkgever doet aangifte bij de RVA voor de start van de opleiding
De werkgever doet, overeenkomstig art. 50 WAO, aangifte van de tijdelijke werkloosheid wegens (fictief) slecht weer (optie "geprogrammeerde winteropleiding"). Is de opleiding gespreid over twee maanden, dan zijn twee aangiftes noodzakelijk. Een aangifte is overbodig indien in de betreffende maand reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid "werkgebrek" of (effectief) "slecht weer" gebeurde.

4) De aflevering van het formulier C3.2-werkgever
De werkgever vult het formulier C3.2 in met vermelding van uren tijdelijke werkloosheid "slecht weer" in het rooster op de opleidingsdagen. Hij kruist de rubriek "geprogrammeerde winteropleiding" aan en vermeldt de periode van opleiding (begindatum mogelijks in de vorige maand, einddatum mogelijks in de volgende maand).

 

Nieuwscategorie:

Datum: 
dinsdag, 18 oktober, 2016
Foto: 

Gepubliceerd op 18/10/2016 in categorie Code 95

Geen systematische afwijkingen op nascholingsplicht voor vrachtwagen- en buschauffeurs

Er worden geen systematische afwijkingen toegestaan op de vakbekwaamheidsvereisten van vrachtwagen- en buschauffeurs. Wie vragen heeft over de toepassing van onder meer de 5-jaarlijkse nascholingsplicht moet zich richten tot de FOD Mobiliteit. Die kan uitsluitsel geven, rekening houdend met de specifieke situatie van de bestuurders. Ook de niet-exchaustieve lijst met vrijstellingen op de website van de FOD kan duiding geven. Maar de afgifte van officiële vrijstellingsdocumenten is volgens de Belgische wet niet toegelaten. Er komt dus geen administratieve vereenvoudiging van het systeem, aldus minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.

Ze reageert daarmee op de frustraties bij heel wat occasionele vervoerders die zich in de grijze zone bevinden van onze wetgeving. Die verplicht vrachtwagen- en buschauffeurs om iedere 5 jaar een nascholing te volgen willen ze hun rijbewijs (categorieën C en D) behouden. Deze verplichting geldt echter niet voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die ze nodig hebben voor hun werk op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder.

Die bepaling blijkt in de praktijk echter vatbaar voor interpretatie. Bij heel wat beroepsgroepen is er twijfel of ze al dan niet in aanmerking komen voor de vrijstelling, onder meer bij veehandelaars en -transporteurs. Maar hun vraag naar een systematische afwijking en vrijstellingsdocument wordt nu door minister Galant van tafel geveegd. Om duidelijkheid te krijgen, moet men dus ook in de toekomst de FOD Mobiliteit raadplegen.

Bron: Vraag van Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Mobiliteit over "de nascholing voor personen met een rijbewijs C" (nr. 2524), behandeld in de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, 18 maart 2015.

Zie ook: Website FOD Mobiliteit, onderdeel vakbekwaamheid.

(Bron)

Nieuwscategorie:

Datum: 
vrijdag, 20 maart, 2015
Foto: 

Gepubliceerd op 20/03/2015 in categorie Code 95

Code 95 in elf lidstaten al in voege getreden

Sinds 10 september moeten in een aantal lidstaten de beroepschauffeurs een zgn. Code 95 hebben. De datum waarop chauffeurs hun nascholing moeten hebben gevolgd (en de Code 95 op hun rijbewijs vermeld staan) is immers niet overal in Europa de zelfde. In België gaat de richtlijn 'vakbekwaamheid' pas binnen twee jaar in.

De Europese Richtlijn 'vakbekwaamheid' regelt de verplichte nascholing voor chauffeurs (Code 95). Ze moeten iedere vijf jaar in totaal 35 uur nascholing volgen. Voor de chauffeurs die reeds in het beroep zaten voor de richtlijn werd ingevoerd, mochten de lidstaten de eerste periode van nascholing verkorten of verlengen tot respectievelijk drie en zeven jaar. Daardoor verschillen de ingangsdata in de lidstaten.

In de volgende lidstaten moet de chauffeur sinds deze week de Code 95 op zijn of haar rijbewijs hebben: Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Italië, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

In België is de ingangsdatum 10 september 2016 (10 september 2015 voor de bussen) en is de Code 95 dus nog niet vermeld op het rijbewijs. Dat kan voor problemen zorgen in de lidstaten waar de Code 95 al verplicht is. Om deze te vermijden kan een verklaring in meerdere talen van de site van de FOD Mobiliteit worden gedownload die de chauffeur bij een controle in het buitenland kan overhandigen. Daarin wordt uitgelegd waarom hij of zij de Code 95 nog niet heeft. (Bron: Trends.be)

Nieuwscategorie:

Datum: 
maandag, 17 november, 2014
Foto: 

Gepubliceerd op 17/11/2014 in categorie Code 95