Gepubliceerd op 18/10/2016 in categorie Code 95

Vanaf 1 december kan u als bouwbedrijf opnieuw bij Transport academy uw opleiding nascholing vakbekwaamheid laten doorgaan onder het systeem van Winteropleiding.
Zowel onze in company opleidingen als onze open kalender opleidingen komen hiervoor in aanmerking.

De bouwsector kent een sectorspecifiek opleidingssysteem voor arbeiders in de winterperiode, met name de winteropleidingen. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen. Transport Academy werkt in het kader van de winteropleiding hiervoor samen met Bouwunie. Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan kan u gebruik maken van de winteropleidingen:

 • De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen uw bedrijfsopleidingsplan (BOP).
 • U, als bouwbedrijf, dient de arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA.
 • De winterperiode start op 1 december en loopt tot 31 maart.
 • Uw arbeider kan tot 160u opleiding volgen.

Voordeel voor u als werkgever?

 • U betaalt geen loon.
 • FVB-Construciv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost:
 • €5 voor een theoretische opleiding
 • €10 voor een praktische opleiding.

Voordeel voor uw bouwvakarbeider?

Bovenop zijn werkloosheidspremie van de RVA, ontvangt hij een premie van €40 én een aanvullende vergoeding bouw van het fvb Constructiv. Voor meer vragen of dit stelsel kan u steeds terecht bij FVB-Constructiv.

Welke opleidingen kan ik volgen?

Alle opleidingen in het aanbod van Transport Academy zijn erkend in het kader van winteropleiding bij bouwunie.
Om hiervan gebruik te maken kan u contact opnemen met Transport Academy met de vraag om de (winter)opleiding aan te melden bij bouwunie.

Zowel leden als niet-leden van Bouwunie kunnen gebruik maken van de opleidingsdienstverlening. Bij niet-leden gaat het over bedrijven die daarvoor voorafgaandelijk de toestemming krijgen van Bouwunie 
De facturatie van de opleidingskost gebeurt steeds vanuit Transport Academy.

Let wel, om alles in goede banen te leiden wordt er een administratiekost aangerekend door bouwunie. Deze zal bovenop uw opleidingsfactuur aangerekend worden.

 • Voor leden: 40 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 160 euro) – excl. btw
 • Voor niet-leden: 60 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 240 euro) – excl. btw

Voor meer informatie over het inplannen van een (winter)opleiding kan u steeds terecht bij uw regionale coördinator van Bouwunie:

 • Bouwunie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussel: Hildegard Moreels via 09/235.49.51 of mail
 • Bouwunie Limburg: Davy Maesen via 011/26.30.10 of mail

Voor winteropleiding is een vast stappenplan uitgetekend:

1) De werkgever plant de opleiding
De werkgever plant de opleiding in overleg met de transport Academy.

2) De werkgever geeft de geplande afspraak door aan FVB-Constructiv
De werkgever bezorgt fvb Constructiv de concrete inschrijving: wie/wat/waar/wanneer/rekeningnummer arbeider. De werkgever ontvangt na de opleiding, op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst, een tussenkomst in de opleidingskost van €5/u/arbeider (theorie) of €10/u/arbeider (praktijk). Dit is cumuleerbaar met het gebruik van de KMO-portefeuille.

3) De werkgever doet aangifte bij de RVA voor de start van de opleiding
De werkgever doet, overeenkomstig art. 50 WAO, aangifte van de tijdelijke werkloosheid wegens (fictief) slecht weer (optie "geprogrammeerde winteropleiding"). Is de opleiding gespreid over twee maanden, dan zijn twee aangiftes noodzakelijk. Een aangifte is overbodig indien in de betreffende maand reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid "werkgebrek" of (effectief) "slecht weer" gebeurde.

4) De aflevering van het formulier C3.2-werkgever
De werkgever vult het formulier C3.2 in met vermelding van uren tijdelijke werkloosheid "slecht weer" in het rooster op de opleidingsdagen. Hij kruist de rubriek "geprogrammeerde winteropleiding" aan en vermeldt de periode van opleiding (begindatum mogelijks in de vorige maand, einddatum mogelijks in de volgende maand).