Vlaams Opleidings Verlof

Vlaams Opleidings Verlof

Vlaams Opleidings Verlof

Sinds 1 september 2019 werd het stelsel van Betaald Educatief Verlof in het Vlaams Gewest vervangen door het Vlaams OpleidingsVerlof (VOV).

Werknemers uit de privésector mogen afwezig zijn op het werk voor het volgen van een opleiding terwijl hun loon doorbetaald wordt. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Voorwaarden:
De volledige opleiding van 35u moet binnen een periode van maximum 12 maanden afgewerkt zijn. Deze periode start bij de eerste les.

 

De werknemer:

  • volgt onze nascholingen in het kader van een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding;
  • dient ingeschreven te zijn voor minstens 5 opleidingen van 7u code 95 (minimaal 35 uur);
  • dient tewerkgesteld te zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
  • moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn. Werkt hij minder dan 4/5de dan kan hij het VOV enkel opnemen wanneer de opleiding tijdens de werkuren wordt gevolgd;
  • een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 125 uren VOV.

Wat doet u als werkgever ?

  • u meldt ons dat u wenst gebruik te maken van VOV als bedrijf;
  • u moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives;
  • u moet de aanvraag ten vroegste 3 maand vooraf, of ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding indienen;
  • u zal een forfaitair bedrag van € 21,3 / uur terugbetaald krijgen;
  • de totale tussenkomst voor het lespakket van 35u bedraagt € 809,4 ((7.6u*5)*€21,3).

U kan de aanvraag op het digitaal platform indienen op basis van onze orderbevestiging dat u ontvangt bij inschrijving in één van onze opleidingen.
Hierop vindt u het ODB-registratienummer van de opleiding terug en de startdatum/einddatum van de opleiding.
Per nascholingsmodule vult u 8u in, m.u.v. de ADR opleidingen waarbij u het effectieve start en einduur in rekening neemt voor de aanvraag.

 

Wist u dat u het toegelaten is om de subsidie KMO-portefeuille te combineren met VOV?
Op deze manier is het mogelijk dat de tussenkomst groter is dan de totale opleidingskost.

Voorbeeld 1: U volgt een weekprogramma van € 570 + een praktijkopleiding van € 515 = € 1085 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan € 325,5 + tussenkomst VOV aan € 809,4 = totale tussenkomst aan € 1134,9

Voorbeeld 2: U volgt 4 aparte theorieopleidingen van € 165 + een praktijkopleiding van € 515 = € 1175 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan € 352,5 + tussenkomst VOV aan € 809,4 = totale tussenkomst aan € 1161,9

 

 

Bekijk hier onze opleidingskalender