Gepubliceerd op 22/09/2020 in categorie Code 95

Vlaams Opleidings Verlof

Sinds 1 september 2019 werd het stelsel van Betaald Educatief Verlof in het Vlaams gewest vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Werknemers uit de privésector mogen afwezig zijn op het werk voor het volgen van een opleiding terwijl hun loon doorbetaald wordt.  De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Voorwaarden:
De volledige opleiding van 35u moet binnen een periode van maximum 12 maanden afgewerkt zijn.  Deze periode start bij de eerste les.

De werknemer:

 • dient een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding te volgen (code95 is voor een chauffeur een geldig pakket opleidingen)
 • dient ingeschreven te zijn in 5 opleidingen van 7u code 95.  ( totaal van 35u)
 • dient tewerkgesteld te zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 • moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn.  Werkt hij minder dan 4/5de dan kan hij het VOV enkel opnemen wanneer de opleiding tijdens de werkuren wordt gevolgd.
  Een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 125 uren VOV.
 • licht zijn werkgever tijdig in

De werkgever:

 • dient melding te maken bij Transport Academy dat hij wenst gebruik te maken van VOV
 • moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives;
 • moet de aanvraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding indienen;
 • zal een forfaitair bedrag van 21,30 euro / uur terugbetaald krijgen.
 • de totale tussenkomst voor het lespakket van 35u bedraagt €809,4 ((7.6u*5)*€21,3)

 

Raadpleeg hier het stappenplan hier hoe u de subsidieaanvraag via het WSE-loket kan indienen

 

Wist u dat u het toegelaten is om de subsidie KMO-portefeuille te combineren met VOV?
Op deze manier is het mogelijk dat de tussenkomst groter is dan de totale opledingskost.

 

Voorbeeld 1: U volgt een weekprogramma van €570 + een praktijkopleiding van €465 = €1035 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan €310,5 + tussenkomst VOV aan €809,4 = totale tussenkomst aan €1119,9

Voorbeeld 2: U volgt 4 aparte theorieopleidingen van €165 + een praktijkopleiding van €465 = €1125 totaalprijs
Subsidie KMO-P 30% aan €337,5 + tussenkomst VOV aan €809,4 = totale tussenkomst aan €1146,9