Opleidingscheques

Opleidingscheques

Heb je een job en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Vergeet dan zeker je opleidingscheques niet aan te vragen!

Let op:  om aanspraak te maken op opleidingscheques moet de volledige 35 uur (5 nascholingen van 7 uur) in hetzelfde schooljaar bij Transport Academy gevolgd worden.  Een schooljaar begint op 01/09 en eindigt op 31/08.

Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht
  Werknemers uit zowel de privésector als de (Vlaamse én federale) openbare sector komen in aanmerking. 
   

 • woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  • in Wallonië nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf. 

 • U bent: 

  • kortgeschoold of middengeschoold (u heeft hoogstens een diploma secundair onderwijs):  
   U kunt een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de ‘'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'(opent in nieuw venster) met een opleidingscheque betalen.  

  • hooggeschoold (u heeft een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): 
   U kunt enkel een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.  

 

U komt niet in aanmerking als: 

 • u zelfstandige bent 

 • u een werkloosheidsuitkering krijgt 

 • u werkt met een studentenovereenkomst 

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  

 • uw werkgever de opleiding betaalt 

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • Een opleiding die geregistreerd is in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'(opent in nieuw venster):
  • Dit is enkel geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs heeft
   (dus enkel voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 • Een loopbaangerichte opleiding:
  • Dit is geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  • Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding

   • Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP.  

   • De opleiding duurt minstens 32 uren. 

   • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener. Had de opleidingsverstrekker ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques, dan wordt deze tot 2 september 2021 beschouwd als gekwalificeerd dienstverlener. Vanaf 2 september 2020 geldt enkel de kwaliteitsregistratie WSE. 

   • Het loopbaanattest mag maximum 6 jaar oud zijn. 

   • U voegt het loopbaanattest samen met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag. 

Bedrag

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.  

In bepaalde gevallen heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro

  • basisgeletterdheid 

  • rekenvaardigheid  

  • ICT-vaardigheden  

  • Nederlands voor anderstaligen 

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4 

  • een knelpuntopleiding  

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een  opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wil volgen samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Tot en met 31 augustus 2020 kunt u uw papieren opleidingscheques aanvragen bij VDAB(opent in nieuw venster). Deze kunnen verder gebruikt worden na 1 september 2020.  

Vanaf 1 september 2020 kan u geen opleidingscheques meer aanvragen bij VDAB. Vanaf dan vraagt u online uw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket(opent in nieuw venster)
Deze digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred.  Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.