Gepubliceerd op 23/11/2020 in categorie In de pers

Goed nieuws voor wie gebruik maakt van de regeling winteropleiding in de bouwsector.

De periode waarin de winteropleidingen kunnen doorgaan zijn uitzonderlijk verlengd tot 30 april 2021. Opleidingen bij Transport Academy die in april volgend jaar doorgaan zullen dus ook nog onder de regeling van de winteropleidingen kunnen vallen.

In de bouwsector (PC 124) kennen we de regeling van de geprogrammeerde winteropleidingen. In toepassing hiervan kan de werkgever de opleidingsdagen die hij voor zijn arbeiders voorziet in de winterperiode als dagen tijdelijke werkloosheid weerverlet aangegeven. Op deze manier heeft de werkgever geen loonkost voor deze opleidingsdagen. De arbeiders ontvangen bovenop hun normale uitkering een bijkomende premie van 40 euro per opleidingsdag van Constructiv, zodat zij finaal geen loonverlies lijden.

De periode waarin winteropleidingen mogelijk zijn loopt normaal gezien van 1 december tot 31 maart. Door de huidige coronamaatregelen die minstens tot 13 december van kracht zijn, kunnen opleidingen echter moeilijk of niet georganiseerd worden. Daarom heeft de RVA de periode waarin de winteropleidingen kunnen doorgaan uitzonderlijk verlengd wordt tot 30 april 2021. Opleidingen in april volgend jaar zullen dus ook nog onder de regeling van de winteropleidingen kunnen vallen.