Opfrissing wegcode - Aanrijdingsformulier

De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag niet op de openbare weg?
In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

 • de laatste wijzigingen in het verkeersreglement en een opfrissing van de belangrijkste verkeersregels voor groep C en D,
 • het correct invullen van het aanrijdingsformulier.

Inhoud

Opfrissing wegcode

 • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM
 • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en  bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook
 • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen
 • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde
 • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen
 • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren,  gebruik 4 richtingsaanwijzers, oranje-geel knipperlicht
 • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren, voorzieningen, verboden en toelatingen
 • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
 • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden (B22; B23; F111; F8, C24a met onderbord B, C, D of E; D4; C6), zwaardere bestraffing gordelplicht, vrijstelling van gordelplicht, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheids-vest, moto’s tussen file

Het Europees aanrijdingsformulier

 • Het aanrijdingsformulier: de verschillende delen en rubrieken
 • Belangrijke weetjes over het aanrijdingsformulier: algemene aandachtspunten, wat als er geen ander voertuig betrokken is, wat als er meerdere voertuigen betrokken zijn, wat bij gewonden, praktische tips, wie moet verwittigd worden bij een ongeval…

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-035/MPM-016, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).
De module valt onder onderwerp (3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Praktisch

 • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie).
 • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
 • Bedrijven kunnen genieten van een tussenkomst via de KMO-portefeuille.
 • Opleiding erkend door het Betaald Educatief Verlof (BEV).

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Transport Academy, telefonisch 03/286 44 49 of per mail info@transportacademy.be.