Betaald Educatief Verlof

Betaald Educatief Verlof

Betaald Educatief Verlof

Het Betaald Educatief Verlof biedt werknemers uit de privé sector de mogelijkheid om erkende opleidingen te volgen met behoud van loon.

Na de opleiding kan de werkgever de loonkost grotendeels terugvorderen bij de directie Betaald Educatief Verlof van de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).  Dit verloopt via het sociaal secretariaat van de werkgever.

Erkende opleiding

De FOD WASO heeft een cyclus van 35u nascholing van Transport Academy erkend als beroepsopleiding onder de naam "Nascholing transport voor professionele bestuurders van de groep C+D".  Het erkenningsnummer is N-2092-13

Werkwijze

 1. Om aanspraak te maken op BEV moet de volledige 35 uur (5 nascholingen van 7 uur) in hetzelfde schooljaar bij Transport Academy gevolgd worden.  Een schooljaar begint op 01/09 en eindigt op 31/08.
 2. Een bedrijf dat wenst gebruik maken van het recht op BEV moet dit twee weken vóór de start van de opleiding kenbaar maken aan het secretariaat van Transport Academy via info@transportacademy.be
 3. Hiervoor bezorgt het bedrijf Transport Academy de gegevens van de betrokken werknemers door middel onderstaande documenten. Er dient ook per deelnemer een verklaring van het hoogste diploma ingevuld te worden.
  1. ​Invullijst deelnemers  /  Invullijst vanaf 20 deelnemers
  2. Verklaring hoogste diploma
 4. Na ontvangst van bovenstaande documenten bezorgt Transport Academy de getuigschriften van regelmatige inschrijving aan het bedrijf.  Deze zijn bestemd voor uw sociaal secretariaat.
 5. Op het einde van het schooljaar vraagt het bedrijf aan Transport Academy de aanwezigheidsattesten op door middel van hetzelfde excel-bestand.  Naast de persoonsgegevens vermeldt het bedrijf  alle gevolgde opleidingen en data die de betrokken werknemer gevolgd heeft. Dit bestand mailt u naar info@transportacademy.be
 6. Transport Academy controleert deze gegevens en bezorgt de attesten van nauwgezetheid aan het bedrijf.
 7. Alle terugbetalingsaanvragen moeten tijdig ingediend worden bij de FOD WASO.  Dit gebeurt via uw sociaal secretariaat.

Meer informatie over Betaald Educatief Verlof vindt u via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.