Gepubliceerd op 18/10/2016 in categorie Code 95

Heb je een job en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Vergeet dan zeker je opleidingscheques niet aan te vragen!

Let op:  om aanspraak te maken op opleidingscheques moet de volledige 35 uur (5 nascholingen van 7 uur) in hetzelfde schooljaar bij Transport Academy gevolgd worden.  Een schooljaar begint op 01/09 en eindigt op 31/08.

Wanneer heb ik recht op opleidingscheques?

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan vijf voorwaarden voldoet:

  • Je bent een werknemer of interimkracht.
  • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Je bent níet hooggeschoold. Ben je hooggeschoold, dan heb je enkel recht op opleidingscheques als je een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.
  • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
  • Je volgt een erkende opleiding bij Transport Academy.

Belangrijk om te weten:

·         Je bent hooggeschoold als je in het bezit bent van een:

o    diploma bachelor of hoger onderwijs,

o    diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie,

o    diploma van een lerarenopleiding of

o    getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.

·         Heb je géén diploma secundair of hoger onderwijs?

o    Dan betaalt de overheid méér dan de helft van je kosten als je een welbepaalde opleiding volgt.

o    Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt en wat je hiervoor moet regelen? Bekijk onze info: ik heb geen diploma secundair onderwijs of ik heb geen diploma hoger onderwijs.

Wanneer heb ik geen recht op opleidingscheques?

·         Als je hooggeschoold bent.

o    Ben je hooggeschoold, dan heb je enkel recht op opleidingscheques als je een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.

o    Je bent hooggeschoold als je in het bezit bent van een:

§  diploma bachelor of hoger onderwijs,

§  diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie,

§  diploma van een lerarenopleiding of

§  getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.

·         Als je zelfstandig bent.

·         Als je met een studentenovereenkomst werkt en jonger bent dan 25.

·         Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25.

·         Als je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren.

·         Als je werkgever de opleiding betaalt. Gebruik je in dit geval toch opleidingscheques, dan kunnen er sancties volgen.

Voor welke opleidingen kan ik opleidingscheques gebruiken?

·         Volg je een gewone opleiding? Dan kan je voor de opleiding opleidingscheques gebruiken als ze:

o    georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker zoals Transport Academy, en

o    erkend wordt in het kader van betaald educatief verlof. 

·         Volg je een opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding? Dan kan je voor de opleiding opleidingscheques gebruiken als:

o    ze deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt,

o    ze georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker zoals Transport Academy, en

o    je samen met je loopbaanbegeleider een attest invult dat je aan de opleidingsverstrekker bezorgt.

Hoeveel opleidingscheques bestel ik?

·         Elk kalenderjaar kan je voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro.

·         Je kan je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal betalen met opleidingscheques.

·         Een voorbeeld. Wil je een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro cheques. Bijvoorbeeld 4 van 25 euro en 2 van 10 euro. Je betaalt voor deze cheques zelf maar 60 euro. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

·         Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro.

Hoe bestel ik opleidingscheques?

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:

·         Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag opleidingscheques'.

·         Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Wanneer bestel ik best opleidingscheques?

·         Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.

·         De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

·         Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.

Wat gebeurt er nadat ik mijn opleidingscheques besteld heb?

·         Edenred -de firma die de betaling en ontvangst regelt- brengt je via mail of per post op de hoogte of je recht hebt op de opleidingscheques of niet. Heb je er recht op, dan krijg je een overschrijvingsformulier en kan je het geld storten.

·         Binnen de 14 dagen na je betaling, ontvang je de opleidingscheques van Edenred. Heb je na een maand nog geen cheques gekregen? Vul dit formulier in en stuur het naar Edenred - Hermann Debrouxlaan 54 - 1160 Brussel.

·         Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan aan je opleidingsinstelling. Maakt je opleiding deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan, bezorg hen dan ook dit ingevulde attest als bewijs.

In welke gevallen kan ik het bedrag dat ik betaalde voor mijn opleidingscheques terug krijgen?

In bepaalde gevallen kan Edenred het bedrag dat je betaalde voor je opleidingscheques terugstorten op je rekening. Namelijk:

·         als de opleiding geannuleerd is of er teveel kandidaten waren.

·         als je de opleiding niet kon volgen door ziekte, ongeval of een overlijden in de familie, of

·         bij andere gevallen van overmacht.

 

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over opleidingscheques?

Mail naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).